[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}
Vær med til at sprede budskabet om bæredygtighed
Del dit projekt
Få nyheder om bæredygtig udvikling i Danmark
Nyhedsbrev
Følg FBBB på Facebook
Direkte link
Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger

Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger ønsker at være med til at præge udviklingen af byggeri og planlægning i Danmark med fokus på bæredygtighed.

FBBB formidler byøkologisk viden og understøtter erfaringsudveksling og samarbejde blandt medlemmer og interessenter.

FBBB afholder en række årlige temamøder, udsender et fagligt magasin, månedlige nyhedsbreve og administrerer desuden en byøkologisk database.

På www.fbbb.dk kan man følge de forskellige aktiviteter. Desuden er der på hjemmesiden et omfattende linkbibliotek, som rummer både rapporter, værktøjer, byøkologiens historie m.v.

Medlemmerne er kommuner, boligselskaber, udviklingsselskaber, uddannelsesinstitutioner, entreprenører, rådgivningsfirmaer m.fl. og enkeltpersoner.

FBBB er en non-profit organisation, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.