[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Øgadekvarteret

Artikel oprettet: 01.03.16


Et smukt muret og pudset byhus fra 1876 i Ø-gadekvarteret i Aarhus er blevet renoveret med fokus på bæredygtighed.

Projektbeskrivelse

Murene er massive uden isolering. Der er forhus i tre etager og udnyttet kælder og baghus i to etager. Oprindeligt var det bolig for 3 - 5 arbejderfamilier. Nu er der to kontorer plus bolig for én familie.

Renoveringen er udført, så der stadig er mulighed for senere at opdele huset i flere boliger. Der er både adgang til hævet stueetage og til kælder med gennemgang til gård og baghus fra gaden.

Ved udgravning og isolering af kælder i forhuset er brugsarealet udvidet.

Organisering

Information om dette projekt er hentet fra Miljøstyrelsens bygningsark. Bygningsarkene er udarbejdet af en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen med midler fra MUDP. Bygningsarkene er projektgruppens bud på eksempler over danske byggerier med fokus på bæredygtighed. Kontaktperson for Miljøstyrelsen er Miljøteknologienheden (Signe Kromann-Rasmussen: sikro@mst.dk eller Helle Winther: hpe@mst.dk) og for Teknologisk Institut, Kasper Lynge Jensen (kalj@teknologisk.dk). Projektgruppen består af Teknologisk Institut, AplusB, Tæthus, Det Økologiske Råd, Bygherreforeningen og KommunikationsKompagniet.

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

Det samlede energibehov er sænket markant og indeklimakomforten øget. Der er arbejdet på at nå passivhus standard via renoveringen ved at fokusere på isolering, tæthed og balanceret ventilation med varmegenvinding.

  • Huset med traditionelle konstruktioner i tegl og træ er indvendigt efterisoleret i en konstruktion med lægteskelet af træ og dels papiruld, dels mineraluld samt indvendig gipsbeklædning
  • Super lavenergivinduer (passivhus standard) i kompositmateriale har lang holdbarhed og kan genanvendes
  • Det oprindelige hus med tegl opmuret i kalkmørtel kan adskilles og genbruges – hvorimod de nyere dele ikke er konstrueret til adskillelse og genbrug
  • I kraft af bygherrens egen indsats er anlægsudgifterne meget fordelagtige
  • Gårdrum og have bag baghuset ligger på minimale arealer med stort naturindhold
  • Husets karakter og farvemæssige indpasning i husrækken er bevaret. Mod gårdsiden er der velbalancerede ændringer i det arkitektoniske udtryk
  • Den reviderede planløsning er meget fornuftigt forberedt for eventuel senere opdeling i flere lejemål og har således en indbygget fleksibilitet
  • Gamle byhuse som dette kan ikke opfylde nutidige krav om tilgængelighed for alle
  • Der er etableret højeffektiv balanceret ventilation med varmegenvinding både i forhus og baghus, som både sikrer godt indeklima og reducerer behovet for tilført energi

undefinedFacts om projektet

Projektadresse

Norsgade 17
8000 Aarhus
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Elsebeth Terkelsen
Email: et@greencities.eu

Hovedområde

Indeklima

Kategorier

Energiforbrug og produktion, Luftkvalitet, Lyd, Mekanisk ventilation, Temperatur

Boligtype

Familiebolig, Kontorer

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Ejerforhold

Privatejet

Bygherre/organisation

  • Hans Bjerregaard og Elsebeth Terkelsen

Entreprenør

Anlægspris pr. m2

DKR 10000,-

Etager

4

Bygningsareal, etager

250 m2, Jf. BBR

Byggeperiode

01 January 2009 - 01 January 2014

Energiklasse

BR10 - LE2015

Opvarmningsform

Fjernvarme

Relaterede projekter

AAB Afdeling 47, Almen Bolig+, Brundtlandparken, Green Lighthouse, Hedegårdsskolen, Hjortshøj afdeling 29 Ringgården, Hjortshøj bogruppe 2, Lærkehaven afdeling 35, Munkesøgård, Rønnebækhave II, Ryesgade 25, Ryesgade 30, Samsø Energiakademi

Energi og resurseforhold

Rumvarmeforbrug (kWh/m2 pr. år)

Beregnet før renovering 28
Målt 2014 49

Klimaskærm

LCA

Beskrivelse af konstruktionen

Ydervæggens samlede miljøbelastning fremgår af graferne til venstre. Miljøbelastningen er beregnet for en periode på 50 år ud fra ydervæggens opbygning og U-værdi.

Ydervæggen har en U-værdi på ca. 0,17 W/m²K og en samlet tykkelse på ca. 470 mm.

Global opvarmning (GWP)
(Kg CO2-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 19,8 144,9 1647
Reference 2010 65,4 173 827
Reference 2015 67,2 129,1 1963
Reference 2020 70,6 88,1 1587

Nedbrydning af ozonlaget (ODP)
(E-06 kg R11-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 0,199 0,0659 858
Reference 2010 5,28 0,0786 1314
Reference 2015 4,11 0,0587 998
Reference 2020 3,47 0,0401 748

Ydervæggen består af følgende materialer:

5 mm puds, 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel, 75 mm eksisterende, 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel, Lufttæt dug, 150 mm papiruldsisolering inkl. træskelet, Dampspærre, 20 mm gipsplade