[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Smart Energy Green Cities - analyse af ATES og BIPV-solceller på Frederiksberg Hospital

Artikel oprettet: 26.01.22


Smart Energy Green Cities projektet udvikler Smart Energy løsninger, der anvender varmepumper i samspil med grundvands varme løsninger i form af ATES anlæg og kombineret med solenergiproduktion.

Projektbeskrivelse

Udnyttelsen af Frederiksberg Hospital grunden med krav til CO2 neutralitet og benyttelse af Smart Energy løsninger og BIPV i praksis

Når det drejer sig om omdannelsen af det gamle Frederiksberg Hospital, så udgør dette område en af de allerbedste muligheder for at udvikle en egentlig CO2 neutral bydel ved hjælp af Smart Energy løsninger, herunder brug af bygningsindpassede solceller til at sikre lokal vedvarende energi i praksis.

Dette skyldes dels at man fra kommunens side ønsker at fastholde et grønt byområde med en forholdsvis lav bebyggelsesprocent på 100. Og samtidigt er det nu kommunen, der er ejer af grundarealet. Det betyder, at man ikke behøver at bruge lokalplanlægningen til at sikre den kvalitet, man ønsker, men at det er muligt at klare dette ved en tinglysning. Et tidligere eksempel på en kommune, der benyttede denne model, var Stenløse Kommune, som tinglyste en række krav til det såkaldte Stenløse Syd område, som bygherrerne, der ønskede at udvikle området, var nødt til at følge.

Skal der arbejdes med en CO2 neutral byudvikling for hospitalsgrunden på Frederiksberg, så er det afgørende at indføre lokale vedvarende energi løsninger som f.eks. brug af solceller, samtidigt med at man prøver at tilpasse den vedvarende energiproduktion i forhold til det løbende energiforbrug, bl. a. ved hjælp af lokale energi lagrings løsninger. Dette bør samtidigt kombineres med en indsats for at få elektrificeret fjernvarmeløsningerne ved hjælp af varmepumpe anlæg.

Her er det nærliggende at udnytte positive erfaringer med grundvands baserede køle og varme løsninger, som fra 2018 er blevet anvendt til Bispebjerg Hospital i København. Med denne teknik kan der spares op til 90% af det normale energiforbrug til køling, samtidigt med at den herved tilførte varme til grundvandet i sommerhalvåret, kan udnyttes af varmepumpe anlæg i varme sæsonen, som herved kan opnå en meget effektiv drift.

Udnyttes en sådan teknologi til hospitals grunden på Frederiksberg, så kan man i samarbejde med Frederiksberg Forsyning, udnytte grundvandsboringer på grunden til at levere køling til det eksisterende fjern kølings system på Frederiksberg, og den varme der herved tilføres grundvandet i sommerhalvåret, kan herefter udnyttes af lokale større varmepumpe anlæg til de enkelte bygninger med god effektivitet som vil blive endnu bedre , hvis man samtidigt stiller vidtgående krav om lavtemperatur drift, for den fremtidige opvarmning.

Kombineres dette med en udbredt anvendelse af solceller på bygningerne i området, i retning af de forslag der er nærmere beskrevet i rapporten fra Kuben Management fra november 2020, ”Solceller og Byudvikling til Frederiksberg Hospital”, og evt. kombineret med en større lokal batteriløsning for området, så vil det være muligt dels at opnå en meget vidtgående CO2 besparelse, ligesom det vil være muligt at opnå en betydelig selvforsyning med vedvarende energi for hele området. Og for fjernvarmen sikres der herved en vigtig elektrificering, samtidigt med at den eksisterende fjernvarme i hovedstadsområdet stadigvæk kan indgå som en back up løsning.

Organisering

Analyserne er udført som del af EUDP-projektet Smart Energy Green Cities og arbejdet er dels udført af specialistfirmaet Enopsol der har udført 40 ATES anlæg forskellige steder i Danmark, blandt andet Til Københavns Lufthavn, og af Solarplan der har gennemført en række byggerier i Danmark med bygnings indpassede solceller.  Også Kuben Management har deltaget i projektet. Projekt koordinering ved Civilingeniør Peder Vejsig Pedersen fra European Green Cities.

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

Der opnås meget betydelige CO2 besparelser sammenlignet med den eksisterende fjernvarme løsning.

Erfaring

Der er lavet et projektforslag vedrørende  Frederiksberg Hospital grunden som det er muligt at gå videre med i praksis i relation til planer for omdannelse af området og omlægning af energiforsyningen.Facts om projektet

Projektadresse

Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg
Danmark

Hovedområde

Energiforbrug og produktion

Boligtype

Byområde, Institution, Kontorer

Bebyggelsestype

Byområde