[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Solceller på Regionshospital Viborg

Artikel oprettet: 28.09.17


Solceller på Regionshospitalet i Viborg dækker nu 10 % af det samlede elforbrug.

Projektbeskrivelse

På Regionshospitalet Viborg dækkes over 10% af forbruget nu med solceller og er med til at sænke CO2 fodaftrykket fra hospitalet

Regionshospitalet i Viborg har i mange år arbejdet på at optimere den tekniske drift på sygehuset, herunder at nedbringe energiforbruget. I forbindelse med et igangværende ESCO projekt som er styret af Schneider Electric  er der energioptimeret på belysning, ventilation, køling, og varme. I forbindelse med energioptimeringen på hospitalet var det oplagt også at se på egenproduktion af energi på området. Valget faldt på solceller og i løbet af 2016 og 2017 er der installeret 230 kWp på 4 bygninger på hospitalsområdet, i forvejen havde Regionshospitalet installeret et 50 kW solcelleanlæg. Hele el-produktionen fra solcellerne forbruges i egen installation og reducere således el-købet fra forsyningsnettet.

I forbindelse med solcelleanlægget er der opsat datalogningsudstyr til offentlig visning af produktionsdata. Solcelleanlæggene er endvidere tilsluttet hospitalets eget CTS anlæg hvor flere detaildata kan trækkes ud fra anlægget og analyseres.

Schneider Electric har været hovedansvarlig for solcelleprojektet og har entreret med Kenergy som har varetaget rollen som rådgiver og stået for kontrahering, tilsyn og aflevering af de færdige installerede solcelleanlæg. Solcelleanlæggene er monteret af Phønix Tag Energi.

Organisering

På Regionshospitalet Viborg er projektet varetaget af Teknisk Afdeling, som har ansvaret for ny-, ombygnings- og renoveringsprojekter på hospitalet samt vedligeholdelse af tegningsarkiv og bygningsregistreringssystemer m.m.

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

Der er som sådan ikke nogen særlig bæredygtigheds vurdering i projektet.

Solcellernes energitilbagebetalingstid ligger på ca. 2 år.

I forhold til energipolitik følger Regionshospitalet den overordnede politik der er udarbejdet for Region Midtjylland. Læs den HER

Erfaring

Erfaringen fra projektet på Regionshospital i Viborg er at planlægnings- og udførelsesfasen tager længere tid i forhold til solcelleanlæg opført hos andre kundetyper. Der skal i denne fase tages ekstra hensyn til patienternes færden og de kritiske afsnit på hospitalet, hvor en strømafbrydelse skal planlægget i god tid.Facts om projektet

Projektadresse

Heibergs Alle 4
8800 Viborg
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Mogen T. Nielsen
Organisation: Regionshospitalet Viborg
Telefon: +4529652623
Email: Mogens.Thorup.Nielsen@rm.dk
Web: http://www.regionshospitalet-Viborg.dk

Navn: Kenn H. B. Frederiksen
Organisation: Kenergy
Telefon: 2086 9633
Email: kf@kenergy.dk
Web: http://www.kenergy.dk

Hovedområde

Solenergi

Kategorier

Energiforbrug og produktion, Solceller

Boligtype

Institution

Bebyggelsestype

Offentligt byggeri

Ejerforhold

Offentligt

Bygherre/organisation

Entreprenør

Rådgiver

Tagmateriale

Flade tage med tagpap

El-produktion type

Solceller

Energiproduktion, deltaljeret

Solceller

Beskrivelse:

Solcelleanlæggene er alle opbygget med 260/285 Wp polykrystallinske solcellemoduler fra REC. Alle solceller er tilsluttet invertere fra Schneider Electric. Solcellerne er alle tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Anlægget er opsat af Phønix Tag & Energi.

Producent: REC
Solfangertype: Polykrystallinske solceller
Orientering: Vandret
Hældning: 1 o
Anlæggets størrelse: 1380 m2
Anlæggets størrelse: 230 kWp
Anlæggets ydeevne i kWh: